Obsługa prawna
Współpracujemy z Kancelarią Prawną skupiającą radców prawnych i adwokatów. Działania prowadzone przez detektywów wymagają na pewnych płaszczyznach i etapach wsparcia prawnego. Dzięki współpracy z Kancelarią, jesteśmy w stanie skutecznie podeprzeć pozew zebranymi przez nas dowodami. Zapewniamy Państwu możliwość wsparcia profesjonalnego prawnika.W zakresie usług prawnych Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Hajduk wspiera klientów doradztwem we wszystkich sprawach związanych z obrotem prawnym, które odnoszą się do prawa cywilnego, handlowego, pracy, administracyjnego, dewizowego, celnego i bankowego. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i wszelkimi organami państwowymi.

Dla osób indywidualnych są to przykładowo postępowania z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, separacja, pochodzenie dziecka, władza rodzicielska), prawa pracy (procesy pracownicze), prawa spadkowego, a także prawa cywilnego (sprawy o zapłatę należności, o odszkodowanie za wyrządzoną szkodę bądź o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – np. wskutek wypadku ).

Dla przedsiębiorców są to przykładowo postępowania cywilne o zapłatę należności czy o odszkodowania, postępowania w sprawach gospodarczych, postępowania rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy), czy też postępowania przed sądami administracyjnymi.

Dla Klientów Biura Detektywistycznego Trelka kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach, w sposób priorytetowy traktując Państwa sprawy.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Hajduk
ul. Św. Marcin 45 C lok.11, 61- 806 Poznań
tel./fax 00 48 61 223 67 23, kom. 501 053 045
Radca@KancelariaHajduk.pl
www.kancelariahajduk.pl